Tomasz Grzywaczewski, Maciej Cypryk | Martwa Droga 1953-2013

Dziś trudno orzec, czy ten zatwierdzony przez Stalina projekt był bardziej śmiały czy okrutny. Chodziło o to, by za kołem polarnym wybudować magistralę kolejową z Salechardu (dziś siedziba Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego) do odległej o 1300 kilometrów na wschód Igarki.

Lądem połączyć ujścia Obu i Jeniseju. W latach 1949-1953 trasę na rosyjskiej Dalekiej Północy w nieludzkich warunkach budowały tysiące zeków, więźniów Gułagu. 60 lat później, by szukać tego, co z niej pozostało (przedsięwzięcia nigdy nie ukończono), wyruszyła reportersko-badawcza wyprawa w składzie: Tomasz Grzywaczewski, Maciej Cypryk, Anna Hyman, Łukasz Orlicki i Marek Kozakiewicz. Polakom udało się dotrzeć na najbardziej niedostępny odcinek Martwej Drogi (jak nazywana była magistrala) i wykonać dokumentację filmowo-fotograficzną opuszczonych łagrów, kilometrów szyn, nasypów, drewnianych mostów i porzuconego taboru kolejowego.