DSC 9837m1

Artykuły w kategorii: Nagrody

 

Kolosy to honorowe nagrody przyznawane dorocznie przez Kapitułę Kolosów

za dokonania zrealizowane (ukończone)
w trakcie roku poprzedzającego werdykt.


Kolosy wręczane są zawsze w marcu (wyjątkiem był rok 2002, gdy ceremonia odbyła się w kwietniu) za dokonania roku poprzedniego. A zatem, przykładowo, Kolosy 2006 to nagrody przyznane podczas imprezy odbywającej się w marcu 2007 za osiągnięcia roku 2006.


W trakcie trzech pierwszych edycji Kolosów wybór laureatów był dwuetapowy. Kandydaci do nagród najpierw prezentowali swoje dokonania podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników w Gdyni, następnie Kapituła wybierała najlepsze z nich i w ostatni dzień Spotkań ogłaszała nominacje do Kolosów w poszczególnych kategoriach. Nominacja miała rangę dzisiejszego wyróżnienia, sami nominowani zaś otrzymywali zaproszenie do udziału w finale Kolosów.

 

Pierwszy finał Kolosów odbył się w Wieliczce, dwa kolejne w Krakowie. Każdy składał się z prelekcji osób nominowanych, posiedzeń Kapituły i ceremonii wręczenia statuetek.


Począwszy od Kolosów 2002 finał ma miejsce w Gdyni, w ostatni dzień Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, Kapituła wybiera zaś od razu zwycięzców i wyróżnionych.

 

Jedynym organizatorem Kolosów był i jest MART.

 

 

KAPITUŁA KOLOSÓW

RADA KOLOSÓW

 

super-bigSUPER KOLOS
Honorowa nagroda przyznawana co roku przez Kapitułę Kolosów za całokształt osiągnięć lub w uznaniu wybitnego historycznego dokonania zespołowego. 

podroze-big     zeglarstwo-big     alpinizm-big     eksploracja-big    wyczyn-big

KOLOSY - kategorie

Kapituła, którą od roku 2010 wspiera ciało doradcze, Rada Kolosów, nagradza osiągnięcia w pięciu równorzędnych kategoriach: „Podróże”, „Żeglarstwo”, „Alpinizm”, „Eksploracja jaskiń” oraz „Wyczyn roku”.

NAGRODA IM. ANDRZEJA ZAWADY

Istniejąca od roku 2002 nagroda połączona z grantem fundowanym przez prezydenta Gdyni (obecnie 15 tys. zł) przyznawana dorocznie przez Kapitułę Kolosów autorowi lub autorom najciekawszego zgłoszonego do niej projektu wyprawy. Kapituła w swoim wyborze kieruje się również dotychczasowym dorobkiem kandydatów. Laureatami nagrody mogą zostać wyłącznie osoby do 35 roku życia, grant zaś muszą przeznaczyć na realizację wyprawy.


NAGRODA SPECJALNA KOLOSÓW

Honorowa nagroda, którą Kapituła Kolosów wręcza (począwszy od edycji za rok 2004) w uznaniu dorobku lub dokonań ważnych dla środowiska podróżniczego, a wykraczających poza kategorie, w jakich przyznawane są Kolosy.


NAGRODA DZIENNIKARZY

Honorowa nagroda przyznawana niezależenie od werdyktów Kapituły Kolosów w głosowaniu dziennikarzy akredytowanych podczas finału imprezy (po raz pierwszy w edycji za rok 2000).


NAGRODY PUBLICZNOŚCI

Nagrody za najlepszą prezentację oraz najlepszą fotografię towarzyszącej Kolosom wystawy FotoGlob, przyznawane w głosowaniu publiczności (począwszy od edycji za rok 2003).