KOLOSY - tajemnicze posągi z Wyspy Wielkanocnej, nabrały mocy symbolu tego, co nieznane, niezwykle, wspaniale,  pociągające, warte zbadania i poznania za cenę najwyższego wysiłku i ryzyka. Dlatego NAGRODA KOLOSÓW jest najlepszym wyróżnieniem dla tych, współczesnych nam ludzi, którzy podobnie, jak ich poprzednicy w całej historii ludzkości, porzucali dom i bezpieczne życie, aby wyruszać na szlak odkrywczej przygody, nieprzetartymi ścieżkami, otwierać przed nami nowe światy i wytyczać nowe granice możliwości człowieka. 

Maciej Kuczyński - pisarz, speleolog, badacz, członek Kapituly Kolosów


Kolosy to honorowe nagrody przyznawane dorocznie przez Kapitułę Kolosów za dokonania zrealizowane w minionym roku. Projekt nigdy nie był zawieszony, wszystkie edycje miały miejsce, nawet w czasach pandemii.

Kolosy wręczane są przeważnie w marcu[1] za dokonania roku poprzedniego[2]. A zatem, przykładowo, Kolosy 2006 to nagrody przyznane podczas imprezy odbywającej się w marcu 2007 za osiągnięcia roku 2006.

W trakcie trzech pierwszych edycji Kolosów wybór laureatów był dwuetapowy. Kandydaci do nagród najpierw prezentowali swoje dokonania podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników w Gdyni, następnie Kapituła wybierała najlepsze z nich i w ostatni dzień Spotkań ogłaszała nominacje do Kolosów w poszczególnych kategoriach. Nominacja miała rangę dzisiejszego wyróżnienia, sami nominowani zaś otrzymywali zaproszenie do udziału w finale Kolosów.

Pierwszy finał Kolosów odbył się w Wieliczce, dwa kolejne w Krakowie. Każdy składał się z prelekcji osób nominowanych, posiedzeń Kapituły i ceremonii wręczenia statuetek.

Począwszy od Kolosów 2002 finał ma miejsce w Gdyni, w ostatni dzień Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, Kapituła wybiera zaś od razu zwycięzców i wyróżnionych.

Organizatorem Nagrody KOLOSY jest agencja MART z Krakowa.

 

NAGRODY PRZYZNAWANE PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ PODRÓŻNIKÓW, ŻEGLARZY I ALPINISTÓW W GDYNI

 super-big   SUPER KOLOS

Honorowa nagroda przyznawana co roku przez Kapitułę Kolosów, wspólnie z Honorową Kapitułą Kolosów, za całokształt osiągnięć lub w uznaniu wybitnego historycznego dokonania zespołowego. 

KOLOSY - kategorie

podroze-big     zeglarstwo-big     alpinizm-big     eksploracja-big    wyczyn-big

Kapituła Kolosów, od roku 2010 wspólnie z Radą Kolosów, nagradza osiągnięcia w pięciu równorzędnych kategoriach: „Podróże”, „Żeglarstwo”, „Alpinizm”, „Eksploracja jaskiń” oraz „Wyczyn roku”. 

NAGRODA IM. ANDRZEJA ZAWADY [3]

Istniejąca od roku 2002 nagroda połączona z grantem fundowanym przez prezydenta Gdyni (obecnie 15 tys. zł) przyznawana dorocznie przez Kapitułę Kolosów autorowi lub autorom najciekawszego zgłoszonego do niej projektu wyprawy. Kapituła w swoim wyborze kieruje się również dotychczasowym dorobkiem kandydatów. Laureatami nagrody mogą zostać wyłącznie osoby do 35 roku życia, grant zaś muszą przeznaczyć na realizację wyprawy. 

NAGRODA WIECZNIE MŁODZI [3]

Analogiczna do Nagrody im. Andrzeja Zawady nagroda finasowa (15 tys. zł) fundowana przez prezydenta Gdyni dla laureatów, którzy przekroczyli 65. rok życia. 

NAGRODA SPECJALNA KOLOSÓW

Honorowa nagroda, którą Kapituła Kolosów wręcza (począwszy od edycji za rok 2004) w uznaniu dorobku lub dokonań ważnych dla środowiska podróżniczego, a wykraczających poza kategorie, w jakich przyznawane są Kolosy. 

NAGRODA DZIENNIKARZY

Honorowa nagroda przyznawana niezależenie od werdyktów Kapituły Kolosów w głosowaniu dziennikarzy akredytowanych podczas finału imprezy (po raz pierwszy w edycji za rok 2000).

NAGRODA IM. MACIEJA KUCZŃSKIEGO

Nagroda dla autora lub autorki najciekawszej debiutanckiej książki o tematyce podróżniczej wydanej w roku poprzedzającym jej przyznanie. Jej patronem jest Maciej Kuczyński, zmarły latem 2019 roku wieloletni członek Kapituły Kolosów, wybitny speleolog i znakomity pisarz. Laureat otrzymuje statuetkę i ufundowany przez Andrzeja Ciszewskiego, członka Kapituły Kolosów, czek w wysokości pięciu tysięcy złotych.

NAGRODY PUBLICZNOŚCI

Nagrody za najlepszą prezentację oraz najlepszą fotografię towarzyszącej Kolosom wystawy FotoGlob, przyznawane w głosowaniu publiczności (począwszy od edycji za rok 2003).

 


[1] Wyjątki:
- w roku 2002 i 2022 Kolosy odbyły się w kwietniu,
- w roku 2020 i 2021, w czasie pandemii, Kolosy odbyły się w październiku.

[2] W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do Nagrody KOLOSY również wypraw (przedsięwzięć) rozpoczętych w ocenianym roku (lub wcześniej), ale ukończonych w okresie od stycznia do dnia rozpoczęcia IMPREZY.

[3] Organizatorem Nagrody im. Andrzeja Zawady i Nagrody Wiecznie Młodzi jest Miasto Gdynia.