winieta 2020m

Kontakt

   
   
Telefon +48 503 47 89 40
Redaktor naczelny Janusz JANOWSKI
Redaktor prowadzący Piotr TOMZA
Kontakt z redakcją Kolosy.pl

Kontakt z organizatorem Kolosów

Adres korespondencyjny: 

Agencja MART,
skr. poczt. 24, 31-420 Kraków 73