Kontakt

Redaktor prowadzący, dyr. festiwalu:
Janusz JANOWSKI

Kontakt z redakcją Kolosy.pl:
redakcja(at)kolosy.pl

Kontakt z organizatorem Nagrody KOLOSY
i współorganizotorem OSPŻiA - Agencją MART:
biuro(at)kolosy.pl

Telefon: +48 503 47 89 40

Adres korespondencyjny:
Agencja MART, skr. poczt. 24, 31-420 Kraków 73

Dodatkowy mail na wypadek "odbijania poczty":
kolosy.pl(at)gmail.com