FotoGlob 2024 - zasady udziału

Ilość wyświetleń: 1909 - Dodano: piątek, 08 grudnia 2023 18:21

26. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów

Konkurs fotograficzny FOTOGLOB 2024

1. W trakcie trwania IMPREZY w hali Gdynia Arena zostanie zaprezentowana wystawa najlepszych prac nadesłanych na konkurs fotograficzny FOTOGLOB.

2. Konkurs FOTOGLOB ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każda osoba pełnoletnia bez względu na to, czy uczestniczy w IMPREZIE w innym charakterze.

3. Jury konkursu FOTOGLOB wybierze z prezentowanych na wystawie fotografii jedną i przyzna jej autorowi lub autorce GRAND PRIX.

4. Publiczność Kolosów, poprzez głosowanie za pośrednictwem specjalnych kuponów, wybierze najlepsze zdjęcie wystawy FOTOGLOB.

5. Laureaci obu nagród otrzymają, poza dyplomamami, nagrody rzeczowe.

6. Prace przyjmujemy do 18 lutego 2024 r.

>>>REGULAMIN I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGLOB>>>REGULAMIN I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGLOB

>>>ZGŁOSZENIE DO KONKURSU FOTOGLOB

Zapraszamy do udziału!

Uprzedzając ewentualne wątpliwości co do dopuszczalengo stopnia ingerencji autorów w zgłaszane prace (wymóg, że zdjęcie ma być "nieprzetworzone cyfrowo"), wyjaśniamy: 

Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach podobnych do uzyskiwanych w ciemni fotograficznej, tj. rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, kadrowaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, kolaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne.

ins d