banerek 2018 m

Artykuły w kategorii: Rada

Rada jest ciałem doradczym Kapituły, powoływanym corocznie przez organizatora w porozumieniu z Kapitułą, biorącym udział w wyborze Kolosów za dokonania roku. Członkowie Rady głosują tylko w swoich kategoriach.


Bogusław Kowalski | Alpinizm

Bogusław Kowalski | Alpinizm

Alpinista, podróżnik, fotografik. Instruktor alpinizmu, instruktor wspinaczki sportowej i wysokogórskiej Polskiego Związku Alpinizmu, od 2004 r. w Komisji Szkolenia PZA, jej szef i członek zarządu PZA w latach 2007-2010. Działa w KW Toruń. Na swoim koncie ma wiele przejść w...
Piotr Drożdż | Alpinizm

Piotr Drożdż | Alpinizm

Wspinaczkę górską i skałkową uprawia od 1995 r. Od 1999 r. jest instruktorem sportu we wspinaczce sportowej. Od 2002 r. pełni funkcję redaktora naczelnego magazynu GÓRY. Jest członkiem międzynarodowego jury prestiżowej nagrody „Arco Rock Legends". Redaguje...