win 2020

Wyjaśnienie ws. werdyktu Kapituły Kolosów w kategorii Wyczyn Roku

Ilość wyświetleń: 4950 - Dodano: czwartek, 24 marca 2016 10:50

Wyjaśnienie ws. werdyktu Kapituły Kolosów w kategorii Wyczyn Roku

Ponieważ decyzja o przyznaniu Kolosa (za rok) 2015 w kategorii „Wyczyn roku” wzbudziła u niektórych wątpliwości związane z tym, że nagrodzona wyprawa braci Dawida Andresa i Huberta Kisińskiego zakończyła się już w roku 2016 (a dokładnie – 4 marca 2016 roku), uznaliśmy za istotne wyjaśnić tę kwestię – zarówno od strony regulaminowej, jak i w kontekście wyborów Kapituły podejmowanych we wcześniejszych latach.


Zacznijmy od regulaminu. W zasadach udziału w XVIII Ogólnopolskich Spotkaniach Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów – KOLOSACH (za rok) 2015 w rozdziale II, zatytułowanym ZGŁASZANIE WYPRAW (PRZEDSIĘWZIĘĆ) DO NAGRODY KOLOSY (za rok) 2015, znajdujemy wyjaśnienie wspomnianych wątpliwości w punktach czwartym i piątym:

4. Do Nagrody KOLOSY (za rok) 2015 można zgłaszać wyprawy (przedsięwzięcia) zrealizowane w całości w roku 2015 lub rozpoczęte wcześniej, ale w roku 2015 ukończone.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do Nagrody KOLOSY (za rok) 2015 również wypraw (przedsięwzięć) rozpoczętych w roku 2015 (lub wcześniej) i ukończonych w okresie od stycznia 2016 do dnia rozpoczęcia IMPREZY.

Regulamin zakończonej przed niespełna dwoma tygodniami edycji OSPŻiA oraz Kolosów (za rok) 2015 został przez nas zredagowany w ostatecznej wersji pod koniec listopada 2015 roku i opublikowany na stronie Kolosów 1 grudnia 2015 roku. Od tamtego czasu nie był zmieniany i w takiej, przygotowanej jesienią postaci, jest nieprzerwanie dostępny pod linkiem http://www.kolosy.pl/nagrody/zasady-udzialu, co łatwo zweryfikować TUTAJ.

Druga sprawa to tradycja Kolosów i historia wcześniejszych werdyktów. Zapis o dopuszczalności do konkursu wypraw, które zakończyły się bezpośrednio przed finałem danej edycji Kolosów, obowiązywał również w poprzednich latach (przykład z roku 2011: Zgłaszana wyprawa powinna zakończyć się w 2010 roku. Kapituła może zaliczyć wyprawę, która rozpoczęła się w 2010 roku (lub wcześniej) a zakończyła się przed finałem w 2011; zobacz TUTAJ) i Kolos dla Dawida Andresa i Huberta Kisińskiego za wyprawę zakończoną w tym samym roku kalendarzowym, w którym następnie otrzymali nagrodę, nie jest wcale sytuacją nową, wcześniej niespotykaną.

Precedensów – jeśli tak je nazywać – było sporo.

Podczas odbywających się w marcu 2005 roku Kolosów (za rok) 2004 statuetkę w kategorii „Alpinizm” otrzymali uczestnicy zimowej wyprawy na Sziszapangmę – Piotr Morawski, Simone Moro, Jacek Jawień, Dariusz Załuski i Jan Szulc – zakończonej zdobyciem tego ośmiotysięcznika przez Morawskiego i Moro 14 stycznia 2005 roku.

Sześć lat później podobna sytuacja miała miejsce po pierwszym zimowym wejściu na wierzchołek Gaszerbruma II. W imieniu Denisa Urubki, Cory’ego Richardsa i swoim, Kolosa w kategorii „Alpinizm” za to dokonanie z 2 lutego 2011 roku, odebrał 13 marca 2011 roku Simone Moro.

Również w „Alpinizmie”, przy czym w tym przypadku werdykt dotyczył nie Kolosa, a wyróżnienia, analogicznie zdecydowała Kapituła w roku 2004, doceniając – na Kolosach (za rok) 2003 – dokonanie Janusza Gołąba, Stanisława Piecucha i Grzegorza Skorka, którzy w drugiej połowie lutego 2004 roku wytyczyli zimową drogę na legendarnej ścianie Dru w Alpach.

Z kolei nagrodzony przed rokiem Kolosem w kategorii „Podróże” Piotr Strzeżysz zakończył swoją, rozłożoną na raty, wyprawę z Alaski do Patagonii 27 lutego 2015 roku. Kolosa (za rok) 2014 odebrał dokładnie szesnaście dni później.

Tak więc, jak widać, Dawid Andres i Hubert Kisiński wcale nie byli pierwszymi, którzy Kolosa otrzymali „na gorąco”, krótko po zakończeniu swojej wyprawy. Nie mają za to poprzedników pod innym względem – nigdy wcześniej głównej nagrody nie otrzymało dwóch braci (choć zdarzały się dla braterskich zespołów wyróżnienia).