Wyjaśnienie ws. werdyktu Kapituły Kolosów w kategorii Wyczyn Roku

Ilość wyświetleń: 6638 - Dodano: czwartek, 24 marca 2016 10:50

Wyjaśnienie ws. werdyktu Kapituły Kolosów w kategorii Wyczyn Roku

Ponieważ decyzja o przyznaniu Kolosa (za rok) 2015 w kategorii „Wyczyn roku” wzbudziła u niektórych wątpliwości  związane z tym, że nagrodzona wyprawa braci Dawida Andresa i Huberta Kisińskiego zakończyła się już w roku 2016 (a dokładnie – 4 marca 2016 roku), uznaliśmy za istotne wyjaśnić tę kwestię – zarówno od strony regulaminowej, jak i w kontekście wyborów Kapituły podejmowanych we wcześniejszych latach.


Zacznijmy od regulaminu. W zasadach udziału w XVIII Ogólnopolskich Spotkaniach Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów – KOLOSACH (za rok) 2015 w rozdziale II, zatytułowanym ZGŁASZANIE WYPRAW (PRZEDSIĘWZIĘĆ) DO NAGRODY KOLOSY (za rok) 2015, znajdujemy wyjaśnienie wspomnianych wątpliwości w punktach czwartym i piątym:

4. Do Nagrody KOLOSY (za rok) 2015 można zgłaszać wyprawy (przedsięwzięcia) zrealizowane w całości w roku 2015 lub rozpoczęte wcześniej, ale w roku 2015 ukończone.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do Nagrody KOLOSY (za rok) 2015 również wypraw (przedsięwzięć) rozpoczętych w roku 2015 (lub wcześniej) i ukończonych w okresie od stycznia 2016 do dnia rozpoczęcia IMPREZY.

Regulamin zakończonej przed niespełna dwoma tygodniami edycji OSPŻiA oraz Kolosów (za rok) 2015 został przez nas zredagowany w ostatecznej wersji pod koniec listopada 2015 roku i opublikowany na stronie Kolosów 1 grudnia 2015 roku. Od tamtego czasu nie był zmieniany i w takiej, przygotowanej jesienią postaci, jest dostępny pod linkiem https://kolosy.pl/zgloszenia-nagrody, łatwo jego autentyczność zweryfikować w światowym archiwum TUTAJ (strona archiwum bardzo wolno się otwiera).

Druga sprawa to tradycja Kolosów i historia wcześniejszych werdyktów. Zapis o dopuszczalności do konkursu wypraw, które zakończyły się bezpośrednio przed finałem danej edycji Kolosów, obowiązywał również w poprzednich latach (przykład z roku 2011: Zgłaszana wyprawa powinna zakończyć się w 2010 roku. Kapituła może zaliczyć wyprawę, która rozpoczęła się w 2010 roku (lub wcześniej) a zakończyła się przed finałem w 2011 (zobacz kopię strony w swiatowym archiwum stron TUTAJ) i Kolos dla Dawida Andresa i Huberta Kisińskiego za wyprawę zakończoną w tym samym roku kalendarzowym, w którym następnie otrzymali nagrodę, nie jest wcale sytuacją nową, wcześniej niespotykaną.

Precedensów – jeśli tak je nazywać – było sporo.

Podczas odbywających się w marcu 2005 roku Kolosów (za rok) 2004 statuetkę w kategorii „Alpinizm” otrzymali uczestnicy zimowej wyprawy na Sziszapangmę – Piotr Morawski, Simone Moro, Jacek Jawień, Dariusz Załuski i Jan Szulc – zakończonej zdobyciem tego ośmiotysięcznika przez Morawskiego i Moro 14 stycznia 2005 roku.

Sześć lat później podobna sytuacja miała miejsce po pierwszym zimowym wejściu na wierzchołek Gaszerbruma II. W imieniu Denisa Urubki, Cory’ego Richardsa i swoim, Kolosa w kategorii „Alpinizm” za to dokonanie z 2 lutego 2011 roku, odebrał 13 marca 2011 roku Simone Moro.

Również w „Alpinizmie”, przy czym w tym przypadku werdykt dotyczył nie Kolosa, a wyróżnienia, analogicznie zdecydowała Kapituła w roku 2004, doceniając – na Kolosach (za rok) 2003 – dokonanie Janusza Gołąba, Stanisława Piecucha i Grzegorza Skorka, którzy w drugiej połowie lutego 2004 roku wytyczyli zimową drogę na legendarnej ścianie Dru w Alpach.

Z kolei nagrodzony przed rokiem Kolosem w kategorii „Podróże” Piotr Strzeżysz zakończył swoją, rozłożoną na raty, wyprawę z Alaski do Patagonii 27 lutego 2015 roku. Kolosa (za rok) 2014 odebrał dokładnie szesnaście dni później.

Tak więc, jak widać, Dawid Andres i Hubert Kisiński wcale nie byli pierwszymi, którzy Kolosa otrzymali „na gorąco”, krótko po zakończeniu swojej wyprawy. Nie mają za to poprzedników pod innym względem – nigdy wcześniej głównej nagrody nie otrzymało dwóch braci (choć zdarzały się dla braterskich zespołów wyróżnienia).

 


 

Zobacz także:

Pismo organizatora Nagrody Kolosy do Marcina Gienieczko
kolosy.pl (PDF) | 28 lipca 2021 r.

Pismo do Polskiego Komitetu Olimpijskiego
kolosy.pl (PDF) | 26 lipca 2021 r.

Komunikat Guinness World Records ws. Marcina Gienieczki
kolosy.pl | 23 lipca 2021 r.

Stanowisko organizatora Nagrody Kolosy w sprawie zarzutów Marcina Gienieczki
kolosy.pl | 16 lipca 2021 r.

Marcin Waszkielis wygrał sprawy w Sądach o zniesławienie
info-ketrzyn24.pl | lipiec 2020 r.

Zarówno Sąd Rejonowy w Kętrzynie jak i Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że Marcin Gienieczko dopuścił się w okresie od dnia 26 maja 2018 r. do dnia 1 lutego 2019 r., za pomocą środków masowego przekazu, pomówienia Marcina Waszkielisa.

Marcin Gienieczko w programie Pora Korpola
YouTube | 30 listopada 2017 r.

Jeden z nielicznych wywiadów gdy prowadzący zadaje Marcinowi Gienieczko niewygodne pytania, m.in. o rzekomym bojkocie Kolosów i o Rekordzie Guinnessa.

List otwarty ws. Marcina Gienieczki zaadresowany przez przedstawicieli środowiska podróżniczego do prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Facebook | 9 grudnia 2016 r.

Komunikat Kapituły Kolosów ws. Marcina Gienieczko
kolosy.pl | 6 grudnia 2016 r.

Wyjaśnienie ws. werdyktu Kapituły Kolosów
kolosy.pl | 24 marca 2016 r.