FotoGlob 2023 - zasady udziału

Ilość wyświetleń: 1598 - Dodano: wtorek, 17 stycznia 2023 19:42

25. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów - Kolosy (za rok) 2022

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY FOTOGLOB 2023

1. W trakcie trwania IMPREZY w hali Gdynia Arena zostanie zaprezentowana wystawa najlepszych prac nadesłanych na konkurs fotograficzny FOTOGLOB.

2. Konkurs FOTOGLOB ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każda osoba pełnoletnia bez względu na to, czy uczestniczy w IMPREZIE w innym charakterze.

3. Jury konkursu FOTOGLOB wybierze z prezentowanych na wystawie fotografii jedną i przyzna jej autorowi lub autorce GRAND PRIX.

4. Publiczność Kolosów, poprzez głosowanie za pośrednictwem specjalnych kuponów, wybierze najlepsze zdjęcie wystawy FOTOGLOB.

5. Laureaci obu nagród otrzymają, poza dyplomamami, nagrody rzeczowe.

6. Prace przyjmujemy do 19 lutego 2023 r.

>>>REGULAMIN I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGLOB

>>>ZGŁOSZENIE DO KONKURSU FOTOGLOB

Zapraszamy do udziału!

Uprzedzając ewentualne wątpliwości co do dopuszczalengo stopnia ingerencji autorów w zgłaszane prace (wymóg, że zdjęcie ma być "nieprzetworzone cyfrowo"), wyjaśniamy: 

Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach podobnych do uzyskiwanych w ciemni fotograficznej, tj. rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, kadrowaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, kolaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne.