winieta 2020m

Patronaty KOLOSY.pl

Ilość wyświetleń: 15031 - Dodano: środa, 03 kwietnia 2013 00:28

Patronaty KOLOSY.pl


Podróżników, którzy czują się związani z Kolosami, serdecznie zapraszamy do korzystania z patronatu naszego portalu.

O co chodzi? Wyjaśniamy, przechodząc od razu do rzeczy:


Zasady współpracy patronackiej z portalem KOLOSY.pl


 1. O patronat medialny portalu KOLOSY.pl mogą się ubiegać laureaci Kolosów (także kolosowych wyróżnień) oraz laureaci Nagrody im. A. Zawady.


2. Oferta patronatu nie dotyczy wypraw komercyjnych. Nie będziemy także udzielać patronatów festiwalom, zawodom, regatom, memoriałom i innym podobnym wydarzeniom, bez względu na ich rangę i ogólną ocenę, ponieważ nie mieszczą się one w profilu Kolosów. Naszym celem jest promocja polskich dokonań w zdobywaniu, poznawaniu i odkrywaniu świata.


2. Informacje o przebiegu wyprawy objętej naszym patronatem będą podawane na bieżąco w części newsowej portalu KOLOSY.pl, ale dopiero po jej rozpoczęciu. Nie chcemy informować o planach, lecz o konkretach. Prosimy o dostarczanie raportów i zdjęć, tak szybko, jak to możliwe. Po zakończeniu wyprawy zamieścimy artykuł podsumowujący przedsięwzięcie. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów i redakcji tekstu.


3. Jeśli wyprawa objęta patronatem zakończy się sukcesem, uczestnicy będą mieli prawo do wystąpienia (pokazu) na najbliższych Kolosach i to na dużej sali. Warunkiem koniecznym udziału w Kolosach będzie jednak wysłanie zgłoszenia (informacji o wyprawie) na standardowym formularzu, w regulaminowym terminie.


4. Organizatorzy wyprawy, która zostanie objęta naszym patronatem medialnym, będą zobowiązani do umieszczenia logotypu KOLOSY.pl we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych wyprawy, a także na ubiorach wyprawowych, jeśli będą na nich także inni patroni. Na życzenie, pod tekstem, możemy wymieniać sponsorów wyprawy. Zastrzegamy sobie prawo do nieinformowania o innych patronach medialnych wyprawy, jeśli takie podmioty nie zapewnią nam w tej kwestii wzajemności.


5. Za realizację umowy patronackiej, po stronie organizatora wyprawy, odpowiada osoba wskazana we wniosku o patronat, np. kierownik wyprawy. Umów nie spisujemy, wystarczy nam dane słowo.


6. Nasz patronat jest tylko patronatem portalu KOLOSY.pl i nie będzie miał wpływu na ocenę dokonania przez Kapitułę Nagrody KOLOSY.


7. Organizator wyprawy i/lub autor tekstów oraz zdjęć przekazanych nam do publikacji udziela portalowi KOLOSY.pl licencji niewyłącznej na wykorzystanie ww. materiałów.


W sprawie patronatów prosimy pisać na: