banerek 2018 m

Kazimierz Kowalski

Laureat Super Kolosa 2005

Współtwórca polskiego taternictwa jaskiniowego, członek Klubu Grotołazów, a następnie Sekcji Taternictwa Jaskiniowego KW Kraków. Z jaskiniami związany od czasów przedwojennych. W trakcie okupacji rozpoczął inwentaryzację jaskiń Polski, ukoronowaniem czego było wydanie w latach 1951-1954 trzytomowego dzieła "Jaskinie Polski", jedynego do dziś inwentarza jaskiń całego kraju. 

Aktywnie prowadził eksplorację jaskiniową w Polsce (m.in. pierwsze zejście na dno Kominów w Jaskini Miętusiej - ówczesny rekord głębokościowy Polski) i świecie. Brał udział w eksploracyjnej wyprawie do Gouffre Berger w 1956 r., kiedy po raz pierwszy przekroczono głębokość 1000 m i jako jeden z pierwszych (i pierwszy Polak) stanął na ówczesnym „dnie świata", głębokości -1122 m. Otrzymał godność członka honorowego Klubu Wysokogórskiego i Polskiego Związku Alpinizmu, Speleoklubu Nicolaus z Liptowskiego Mikulasza.

Zawodowo także związany z jaskiniami - był zoologiem badającym m.in. współczesne i kopalne nietoperze. Opisał 23 nowe dla wiedzy taksony kopalnej fauny, głównie ze stanowisk krasowych.

Współzałożyciel i pierwszy prezes Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (w latach 1994-2000 pełnił funkcję prezesa PAU).

Prof. Kazimierz Kowalski zmarł 29 maja 2007 roku. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

źródło: stj.krakow.pl